Våra utbildningar

Matteklubben – spel och lek med matematik

Matteklubben finns idag på över 100 skolor och succén är ett faktum. Efter utbildningen startar skolan upp Matteklubben och den kan hållas både på fritids och i klassrummet. Vi berättar hur andra skolor har gjort och vad som har varit mest lyckosamt. Matteklubben är ett bra exempel på när samverkan mellan skola och fritids är som bäst.

Utbildningen tar två timmar och vi går igenom alla övningar. Några demonsterar vi och några får ni själva prova att göra praktiskt. Vi kan lova två timmar med högt tempo och många skratt. Matematik när det är som bäst, #matteärkul

Matteklubben – kreativ och kul matematik 

Denna utbildning är en fortsättning på vår första och vi tycker själva att övningarna i denna utbildning kan hållas på olika nivåer så Matteklubben – kreativ och kul matematik passar lika bra på lågstadiet, fritids som på mellanstadiet.

IT-klubben 

Vi vill att alla barn ska få upptäcka att IT är kul, spännande och lärorikt. Samtidigt vill vi lyfta lärarnas/fritidslärarnas kompetens inom detta område så att de vågar och vill visa barnen roliga och kreativa IT övningar. På utbildningen som är två timmar visar vi vårt material och hur övningarna kan göras men också hur de kan läggas på olika nivå för att stimulera barn i olika åldrar.

Alla våra utbildningar kommer med en stor materiallåda som är gjord för 12-15 barn. Detta för att ni enkelt ska kunna starta upp direkt, ingen planering eller inköpstid behöver läggas på att komma igång!